La Fontaine

 

Geen site die gaat over corona of daarom begonnen is. Het droeg wel bij aan de notie van het onderwerp, op wat voor manier dan ook. En gelegenheid er iets over te zeggen.

La Fontaine – Over een bijzonder onderwerp dat in basis goed werkt. Zelfs onvergelijkbaar met wat er in het algemeen over geconcludeerd moet worden.

Een tijd geleden kwam ik weleens een site tegen die zo heette.

Ook deze site heet nu zo. Op één of andere manier was die site een match met mijn kijk op zaken. Misschien niet overdreven in alles. Er zijn meer sites die op wat voor manier dan ook te maken hebben met het onderwerp van deze site. Die La Fontaine site had belangrijke elementen. Zeker een notie van compleetheid.

Trouwens, de site heet “Fonteine”, en dat is ook het webadres. Nu is die site ernstig ingekort. Geen onderwerpen meer die uitgebreid besproken kunnen worden. Een open einde voor het onderwerp. Hoewel dit in feite niet mogelijk is.

De naam klinkt ook bij het onderwerp.

Supplementen* – kruiden – mineralen – groenten en fruit

 

* Met supplementen is hier meer bedoeld dan waar de lezer in eerste instantie aan denkt. Getabuleerde of gecapsuleerde preparaten uit een potje. Om het hele onderwerp te verwoorden moet in dit geval ook psyche hieronder vallen. Instructies.

Er zijn ook meer mensen geweest die zich bezighielden met het onderwerp. Bijvoorbeeld Cees Visje, Cees Kuipers over vitamine B17. Waarbij internationale aandacht bestond buiten alle kanalen om die het geluid zijn over hoe het zou zijn.

Maar er bestond geen juiste kijk op het feit dat zoiets aangebracht moet worden waar het thuishoort.

 

Genocide

De schrik slaat u misschien om het hart, dat dit woord opeens gebruikt wordt. De communicatieleer toont zich een voorstander van heldere taal. Het is niet dat ik mij daar niet in kan vinden. Wetenschappelijk ≠ meteen aannemen zonder nadenken. Er zijn waardevolle wetenschappelijke gebieden. En ook in de gebieden waarbij, zoals genoemd, genocide bestaat, zij gebruiken principes of inhoudelijk zijn er andere zaken die 100% als waardevol beschouwd kunnen worden. Dit is geen heksenjacht zonder intelligentie. Een verdrijving van het ene kwaad waardoor het andere erin kan. Of op onderdelen. -Let op! Dat dit principe genoemd is, is van belang bij dit onderwerp. Want hoe ligt dit? Hoe kan dit? Wat is dit voor een onzinsite? Ja: in deze wereld, in dit land. Hoe kan het zich voordoen? Een genocide. Het is bijna een irreële gewaarwording. U krijgt het te horen op deze manier. Deze site.

 

Belangrijke realiteiten over het onderwerp

Communicatie erover ligt moeilijk. Iemand die het erover heeft komt al snel in de moeilijkheden of dat lijkt zo. Ook in de loop van de retoriek van deze pagina.

Toegang geweigerd

Dit is echter geen werkwijze.

· Iemand moet iets zeggen

· Het moet zich bewegen naar omstandigheden waarin het aangebracht wordt, daar waar het thuishoort

· Een site erover. Dit is niet zoveel. De ligging ervan, ik kan mij er ook niet helemaal mee vereenzelvigen. Echter, als individu die hier iets mee kan, nam ik mijn (terechte) verantwoordelijkheid. Dringend verzoek: dat ook u die verantwoordelijkheid neemt. En in dit geval uiteindelijk alles op een rijtje gezet is dit precies wat u, of iedereen letterlijk wil doen. En wel meteen en met kracht. Als zo ver als tot dat punt gekomen dat het onderwerp meer helder wordt.

· Het is af te vragen of een onderwerp als de inhoud van deze site in eerste instantie serieus te nemen is. Toch zou het over het algemeen bekend moeten zijn dat omstandigheden, zaken soms zo werken.

· Het vraagt de medewerking van betrouwbare lezers die bereid zijn op te bouwen waar het heen moet.

· De letterlijke, status quo denk- en zegswijze in het onderwerp, maakt het genoemde in deze site irrieel. Dat is een belangrijke opmerking om dat tegen te gaan. Daarnaast de hele situatie.

– We zijn toch vrij in dit land?

– We kunnen het toch gewoon zeggen als er iets is?

Goed in algemene media waren er gevallen, tekenen dat dit niet altijd helemaal zo werkt. Maar genocide?

Niet alle pagina’s in deze website hebben een onderdeel voor reacties. Daarom kan iets erover bijvoorbeeld op deze pagina. Of ,,Overzicht”.

 

 

  • Door het onderwerp te beschermen – Over deze site. Als het gezegd is, dan heeft het bescherming nodig.
  • Door om het onderwerp heen te gaan staan en er de hand op te houden
  • Door onderwerpen te plaatsen op de sociale media van deze site.

Het onderwerp van deze site heeft heel veel te bieden. Maar het kost rust en orientatie om vat te krijgen op de realiteit van het onderwerp.

  • Het is kostenloos